Vergroten van uw energie-efficiëntie

Heeft u onvoldoende inzicht in uw energieverbruik en wilt u meer controle over de bijbehorende kosten? Weet u niet welke energiebesparingsmaatregelen u het beste kunt realiseren? Zoekt u naar mogelijkheden voor een duurzaam energieverbruik?

Energiebesparing en duurzaamheidsvraagstukken
Hellemans Consultancy adviseert bij energiebesparing en duurzaamheidsvraagstukken. Wij treden op als uw energiemanager. Wij voeren onafhankelijk energie-audits uit en beoordelen de efficiency en kosten van uw energievoorzieningen. Wij organiseren en begeleiden de uitvoering van energiebesparende maatregelen of duurzame opwekking. Ook helpen wij u bij het aanvragen van subsidies.

Inzicht in energiebesparingsmogelijkhedenWij voeren energie-audits conform de EED regeling uit en verzorgen de afstemming met het bevoegd gezag. Wij verzamelen informatie over uw energieverbruik, signaleren en kwantificeren de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing en stellen de vereiste rapportage op.

Ook kunt u bij ons terecht voor een energiebesparingsplan (EBP) op grond van de Wet Milieubeheer.

Bij een Energie APK ontvangt u besparingsadvies op basis van praktisch energieonderzoek op locatie.

Structurele duurzame bedrijfsvoeringWij faciliteren het behalen van uw besparings- en duurzaamheidsdoelstellingen. Wij stellen energiebeleid op, organiseren en begeleiden de uitvoering van energiebesparende maatregelen of duurzame opwekking. We verzorgen offertetrajecten, beoordelen business cases, stellen haalbaarheidsstudies op en toetsen de nakoming van prestatieafspraken. Wij evalueren de resultaten van genomen maatregelen en formuleren op basis daarvan nieuwe doelstellingen.

Inzicht in verbruik, kosten en CO2 emissieEnergyPanel is het energiedashboard van Hellemans Consultancy. In één helder overzicht wordt uw energieverbruik, het actuele energietarief, de status van uw energie-inkoop en uw energie- gerelateerde CO2-uitstoot getoond. EnergyPanel verwerkt de meest actuele gegevens van uw meetbedrijf, uw energieleverancier, uw inkoopcontract en de daarbij gemaakte afspraken.

Uw voordelen

  • Wij geven u duidelijkheid over uw energieverbruik en kosten
  • Wij geven inzicht in energiebesparingsmogelijkheden, op welke wijze u kosten kunt reduceren met daarbij een overzicht van investeringen en terugverdientijden
  • Onze auditrapportages voldoen aan de eisen die door het bevoegd gezag worden gesteld
  • Onze dienstverlening is onafhankelijk van uw leverancierskeuze

Onze klanten aan het woord

“Sinds enige maanden loopt er een project om de diverse energie-aansluitingen te optimaliseren. Al snel werd duidelijk dat er een flinke besparing mogelijk was. Op een dertigtal grootverbruikaansluitingen van gas en elektra gaan we administratieve aanpassingen maken, wat direct lagere kosten tot gevolg heeft.”
Martine Brieffies, Gemeente Nijmegen