Risicoanalyse en strategie

Energie inkoop: een innovatieve, duurzame en prijs gunstige energieovereenkomst?

Energie inkopen is complexer geworden door de juiste combinatie te vormen van uw inkoopstrategie in een markt met enorme prijsschommelingen, snelle nieuwe technische ontwikkelingen en uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Hoe zorgt u voor een beter contract met de juiste kosten in verhouding tot het te nemen risico? Hoe krijgt u een concurrerende, flexibele overeenkomst (ook als u Europees moet aanbesteden)? En hoe selecteert u daarvoor de juiste leverancier? Laat Hellemans Consultancy voor u energie inkopen zodat u er geen omkijken naar hebt.

Hellemans Consultancy is volledig onafhankelijk van energieleveranciers, zie onze integriteitsverklaring.

Risicoanalyse en strategie

Energie is voor vrijwel alle organisaties een belangrijke kostenpost. In de huidige extreme marktomstandigheden zijn stijgende energieprijzen onvermijdelijk. Dit vraagt om een grondige risicoanalyse en het herijken of opstellen van een passende inkoopstrategie. Het bepalen van de strategie en het daarmee samenhangende risico is mede bepalend voor de uiteindelijk te betalen energieprijzen. Hellemans Consultancy heeft hiervoor een dienst: Risicoanalyse en strategie.

Stap 1 in deze dienst is het uitvoeren van een risicoanalyse. Hellemans Consultancy heeft hiervoor een strategietool ontwikkeld. Die simuleert de energiemarkten (en onderlinge invloeden) en vergelijkt de risico’s en kostenimpact van diverse marktscenario’s. Iedere strategie wordt liefst 250 keer doorgerekend.

Stap 2 is het analyseren van een selectie van inkoopstrategieën. Diverse strategieën en combinaties daarvan worden geïnventariseerd. De kostenrisico’s van de geselecteerde inkoopstrategieën worden gekwantificeerd aan de hand van een simulatiemodel. Deze zogenaamde Monte-Carlo-simulatie genereert scenario’s voor de ontwikkeling van de actuele aardgas- en elektriciteitsprijzen en vertaalt deze naar een selectie van de best passende van inkoopstrategieën.

Stap 3 is een fundamentele analyse die 15 tot 20 jaar vooruitblikt. Politieke en emotionele effecten op de energiemarkt zijn niet voorspelbaar, de ontwikkeling van vraag en aanbod wel. Aan de hand van de risicoanalyse, het gewenste risicoprofiel, de marktverwachting en invulling van de overige voorwaarden wordt de beste inkoopstrategie voor u geselecteerd. Deze beperkt de kostenrisico’s en biedt toch ruimte om te profiteren van fluctuerende energieprijzen.

Computerscherm
HC2326-Integriteitsverklaring2023
Footer-image

Hellemans Consultancy B.V.
De Beek 18-b
3871 MS Hoevelaken

+31 30 2255011
info@hellemansconsultancy.nl