EML Erkende maatregelenlijst

Voldoet u aan de EML?

In 2019 is het Activiteitenbesluit milieubeheer veranderd. Naast de energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht voor bedrijven die jaarlijks een bepaalde hoeveelheid stroom of gas gebruiken. Aan de hand van de Erkende Maatregelenlijst (EML) wordt gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Wel of niet plichtig? Onze energie adviseurs zetten graag de stappen met u. U wordt compleet ontzorgd, of wij gaan samen met u aan de gang.

Samen stap zetten naar energietransitie

Het energielandschap kent vele verplichtingen maar dat kan ook leuk zijn! Want oplossingen zijn er. Als u informatieplicht heeft doen wij een EML-controle op locatie, registratie in e-Loket en naar wens eventueel de uitvoering van de maatregelen. Onze adviseurs kijken niet alleen naar de eisen, maatregelen en oplossingen maar ook naar het gebouw, de gebruikers, de staat van de installaties en/of de investering het gewenste effect zal opleveren.

Handsome caucasian supervisor in suit and with helmet on head holding tablet and checking on boiler in factory.
Footer-image

Hellemans Consultancy B.V.
De Beek 18-b
3871 MS Hoevelaken

+31 30 2255011
info@hellemansconsultancy.nl