Hellemans Consultancy en PIANOo publiceren kennisdossier Duurzame Energie!

In 2018 hebben de consultants van Hellemans Consultancy in opdracht van PIANOo het leernetwerk Duurzame Energie georganiseerd. De specialisten van Hellemans en ervaringsdeskundigen hebben aanbestedende diensten geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van de inkoop van duurzame energie en de mogelijkheden van eigen opwek. Ongeveer 25 medewerkers van aanbestedende diensten zoals gemeenten, provincies en waterschappen kwamen naar Utrecht om van Hellemans Consultancy te leren over het aanbesteden van duurzame energie. Tijdens 3 bijeenkomsten is ingegaan op de werking van de elektriciteits- en gasmarkt, de markt voor GvO’s (Garanties van Oorsprong), de rol die energieleveranciers kunnen vervullen voor een duurzame overheid en de mogelijkheden van eigen duurzame opwek.

Kennisdossier Duurzame Energie

Naar aanleiding van de 3 bijeenkomsten heeft Hellemans Consultancy een kennisdossier over de inkoop van duurzame energie geschreven. Hierbij worden onder meer de kennis, inzichten en ervaringen uit het leernetwerk vertaald naar praktisch toepasbare informatie voor aanbestedende diensten. Het kennisdossier is gepubliceerd op de website van PIANOo en via deze link te lezen.