Jaarcijfers Unica met rol voor Energy

Over 2023 boekt Unica € 843 miljoen omzet met een winst van € 49,6 miljoen. Een groei van 11,5 en 17,5%  ten opzicht van 2022. In Energei benoemt CEO John Quist de grote invloed van het cluster Energy Solutions waartoe Hellemans Consultancy behoort. Dit cluster is “cijfermatig” vrij klein maar de invloed op andere bedrijfsonderdelen is groot. Een belangrijk thema is het veranderende energielandschap dat om een integrale aanpak vraagt. Verduurzaming speelt een belangrijke rol, zoals bij renovatie-, bouwprojecten en bij langjarige beheer- en onderhoudscontracten.

Unica Building Projects, Building Services en Industry Solutions maken gebruik van de inzet van Energy Solutions. In het Energy cluster zitten onder andere de bedrijven Engine Competences Services voor WKK-onderhoud, adviesbureau Hellemans Consultancy voor inkoop van elektriciteit en gas voor ongeveer 12% van alle bedrijven in Nederland (ook scholen) en Tenergy Services dat meet- en balanceringsdiensten biedt vooral aan glastuinders.

Met de overname van Tenergy versterkte Unica vorig jaar haar expertise in energiebalancering met kansen om de activiteiten in de glastuinbouw uit te breiden naar utiliteit en industrie. Verwacht wordt dat balancering, efficiënt gebruik van het elektriciteitsnetwerk, de komende vijf á tien jaar een belangrijk onderwerp zal blijven. Op veel plekken in Nederland is sprake van netcongestie, de diensten van Tenergy kunnen helpen om de druk op het elektriciteitsnet te ontlasten.

Nieuwsbericht jaarcijfers 2023