RVKO

"Wij zijn erg gelukkig met de keuze voor Hellemans. Zijn geven ons erg goed advies."

Bij de APM Terminal op de tweede Maasvlakte worden vrijwel geen fossiele brandstoffen gebruikt. Hiermee is de terminal wereldwijd koploper in duurzaam energiegebruik. Het laden en lossen, de kranen, het interne vervoer en de verwarming; het is allemaal elektrisch. Karel van Steenbergen houdt zich als Technical Purchasing Officer onder meer bezig met de inkoop van commodities, waarvan energie de belangrijkste is.

“De terminal is drie jaar geleden gebouwd en sinds zo’n anderhalf jaar in gebruik. Onze bedrijfsvoering op energiegebied is binnen de wereldwijde terminals van APM uniek. We vinden het erg belangrijk naar de buitenwereld toe om te laten zien welke keuzes we maken, onder meer in het gebruik van hernieuwbare energie. We hebben daar extra voor geïnvesteerd. Ik verwacht dat we in de toekomst ook zeker de mogelijkheden gaan bekijken om energie die we teveel hebben te verhandelen. Op dit moment is dat nog niet aan de orde omdat we nog bezig zijn om het operationele proces 100% in gang te zetten.’

Conform de wereldwijde policy van APM Terminals, werd er bij de terminal op de tweede Maasvlakte voor gekozen een externe partij in te schakelen voor de energie-gerelateerde vraagstukken. “Na de loonkosten, is de inkoop van energie onze grootste kostenpost. We zochten een partij die op de achtergrond met ons mee kon denken, die mee kon beredeneren wat voor ons strategisch de beste keuzes zouden zijn om onze CO2-arme bedrijfsvoering mogelijk te maken. Daarnaast wilden we werken met een partij die ons kon ontzorgen, bijvoorbeeld bij het ‘klikken’ van de energieprijzen.” De keuze viel op Hellemans Consultancy en daar is Karel van Steenbergen nog steeds tevreden mee.

“Hellemans Consultancy heeft voor ons een risicoanalyse uitgevoerd om tot de juiste vorm van inkoop te komen. Een deel van de risico’s rond prijswijzigingen wilden we afdekken, maar niet voor 100%, want dan zouden we de potentiële voordelen van flexibiliteit ook niet hebben. We hebben een weloverwogen keuze gemaakt tussen wat we operationeel nodig hebben, en wat we financieel aanvaardbaar vinden. Dat heeft geleid tot een inkoopstrategie op basis van ‘stop-loss+’ met een kleine flexibele hoeveelheid.” Hellemans Consultancy verzorgde een tender, waarbij Nuon de meest geschikte leverancier bleek. Na een eerste tweejarig contract, is in de afgelopen maanden door Hellemans Consultancy en Nuon gewerkt aan een nieuw contract voor 2017 en 2018 voor APM Terminals.

“In mijn vorige baan verzorgde ik zelf de in- en verkoop van energie. Ik volg de energiemarkt daarom nog steeds op de voet. De informatie die ik via Hellemans Consultancy krijg, lees ik daardoor waarschijnlijk anders dan anderen. Meestal betreft het informatie die ik ook via andere kanalen hoor of lees. Het is dan goed om het bevestigd te zien in de bulletins van Hellemans Consultancy. Ook de persoonlijke contacten verlopen prima. Er is altijd ruimte om bij te praten met directeur Arjen Leenhouts en analist inkoop Chris Guth.”

"Na de loonkosten, is de inkoop van energie onze grootste kostenpost. We zochten een partij die op de achtergrond met ons mee kon denken, die mee kon beredeneren wat voor ons strategisch de beste keuzes zouden zijn om onze CO2-arme bedrijfsvoering mogelijk te maken."

Karel van Steenbergen, APM Terminals
APM-terminals
Footer-image