Regionale energietransitie stimuleren met de inkoop van duurzame energie

Enkele jaren geleden was energie-inkoop voor Nederlandse overheden relatief eenvoudig. Sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2004 was slechts een handvol energieleveranciers in staat om overheden te beleveren. Het aantal marktpartijen was beperkt, de keuze was beperkt, het belang was beperkt, de interesse was beperkt. Dit beperkte belang is echter sterk veranderd…

Sinds enkele jaren is de inkoop van energie voor een inkoper of energiecoördinator van een Nederlandse gemeente, provincie of andere aanbestedende dienst een veel grotere uitdaging. Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet namelijk het Klimaatakkoord:

de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs van 2015. De Rijksoverheid streeft ernaar dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen kwam. In 2030 moet dit aandeel minimaal 27% zijn.

Een overgang naar duurzame energievoorziening is essentieel om de doelen te halen en klimaatverandering tegen te gaan. De inkoop van de eigen energie biedt overheden een middel om bij te dragen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen.

Hoe? Dat leest u in de brochure die u hier kunt lezen.