Hellemans Seminar over leveringszekerheid van energie

Door de energietransitie komt er een enorme groei van duurzame energiebronnen waarvan de productie sterk fluctueert. Om toch een betrouwbare en stabiele stroomlevering te houden, moeten afnemers, netbeheerders en producenten samenwerken. Via een aantal cases wordt inzichtelijk welke problemen zich nu al voordoen en welke oplossingen er voorhanden zijn. Er zijn echter ook uitdagingen waarvoor nog een oplossing gezocht wordt.

  • Krijgt mijn bedrijf door de energietransitie te maken met stroomuitval?
  • Moeten wij onze energieconsumptie aanpassen?
  • Wie zorgt voor de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit?
  • Hoeveel bespaar ik met een batterij?

Deze en andere concrete vragen komen aan bod tijdens het seminar

Keynote Ruud Veltenaar

Tijdens het seminar schetst Ruud Veltenaar (McKinsey, Volmac, RAET, Wegener en Planet Internet) een prikkelende toekomstvisie voor energieproductie, -distributie én -consumptie. Zijn inzichten en humoristische anekdotes zijn gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring als ondernemer en bestuurder. Een inspirerende presentatie met impact!

The Energy Supply Game

‘Wat als…’ is het vertrekpunt voor een meespelend ‘serious game’: The Energy Supply Game. Wat als het elektriciteitsverbruik snel stijgt? Wat als een netbeheerder de controle verliest? Wat als een elektriciteitstekort de groei van mijn bedrijf stopt? Tijdens dit levensechte spel ervaren deelnemers hoe de energietransitie, nieuwe marktmodellen en maatschappelijke ontwikkelingen hun organisatie en processen beïnvloeden en bedreigen!

Wanneer: donderdag 31 oktober 2019
Tijd: 13:00 tot 17:00 uur
Waar: Koetshuis De Haar in Utrecht
Aanmelden: via e-mail naar Johan van Diemeren
vandiemeren@hellemansconsultancy.nl