Vergroening van scholen via Garanties van Oorsprong

In januari hebben al 212 scholen hun energieverbruik voor 2020 vergroend via het collectief Energie Voor Scholen. Wilt u ook een certificaat voor uw school? Vergroen het elektriciteitsverbruik met Nederlandse of Europese wind en het aardgas met Gold Standard Certificaten. De erkende groencertificaten, aangewezen door de overheid, heten Garanties van Oorsprong (GvO). Deze zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Dus echt opgewekt uit een duurzame bron als zonnepaneel of windmolen. Hellemans Consultancy kan deze certificaten voor u regelen.

In vrijwel ieder Europees land heb je een instantie die certificaten uitgeeft voor de groene stroomproductie in eigen land. Eén GvO staat gelijk aan 1000 kWh, oftewel 1 MWh. Groene Stroom Producenten in Nederland ontvangen deze GvO’s zij kunnen deze dan aanbieden aan energieleveranciers of andere partijen. Om te kunnen zeggen dat u groene stroom heeft, zijn voor het gewenste volume hetzelfde overeenkomende aantal aan GvO`s nodig. Dus 10.000 kWh = 10 MWh = 10 GvO’s. Om er zeker van te zijn dat deze GvO’s speciaal voor uw gebruik zijn worden de GvO’s uit de markt gehaald en afgeboekt. Deze kunnen dan niet meer door andere partijen worden gebruikt.

Wilt u meer inlichtingen of een vrijblijvende offerte? Neem contact op met Karin Michgels, 
michgels@hellemansconsultancy.nl