Voldoen aan informatieplicht en energiebesparende maatregelen (EML)

Wat houdt deze plicht in? Hoe zorg je voor energiebesparende maatregelen en wat is daarbij de aanpak? Van alle bedrijven en instellingen met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar moet bekend zijn welke energiebesparende maatregelen (EML) zij nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de kosten in vijf jaar worden terugverdiend.

Vóór 1 juli 2019 had bij de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) bekend moeten zijn welke maatregelen uw bedrijf neemt of heeft genomen om energie te besparen. Dit vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De informatieplicht komt van de rijksoverheid. Die wil energiebesparing en daarmee de vermindering van de CO2-uitstoot versnellen. Dit staat in het teken van de verduurzaming van Nederland en het tegengaan van klimaatverandering.

Hoe melden?
Via het eLoket van de RVO moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u neemt en heeft genomen. Heeft u nog niet gerapporteerd dan dient u dit alsnog doen. Als u geen maatregelen neemt meldt u dit ook met opgaaf van reden. Na de eerste rapportage moet u om de vier jaar informatie geven over de genomen maatregelen.

Voldoen aan de informatieplicht kost inspanningen. De overheid heeft een flinke lijst met erkende maatregelen opgesteld.

Heeft u hulp nodig met de informatieplicht en EML? Hellemans Consultancy biedt ondersteuning. Wij checken of de informatieplicht voor u geldt, onderzoeken uw pand en geven per punt op de lijst aan of uw pand wel of niet voldoet aan de maatregelen. Vervolgens kunnen wij voor u rapporteren in het eLoket.

Voor meer info mail naar info@hellemansconsultancy.nl of neem contact op met Peter Poels 06-22749332.