Nieuwe dienst: Risicoanalyse en strategie

Energie inkopen is complexer geworden door de combinatie van inkoopstrategie in een markt met enorme prijsschommelingen, snelle nieuwe technische ontwikkelingen en eigen duurzaamheidsdoelstellingen van organisaties. Om bedrijven en instellingen te helpen een beter energiecontract te krijgen – met de juiste kosten in verhouding tot de te nemen risico’s –  heeft Hellemans Consultancy een nieuwe dienst ontwikkeld: Risicoanalyse en strategie.

De nieuwe dienst volgt drie stappen om kansen en bedreigingen op energiegebied in kaart te brengen:

Stap 1: risicoanalyse. Hellemans Consultancy heeft een strategietool die de energiemarkten (en onderlinge invloeden) simuleert en de risico’s en kostenimpact van diverse marktscenario’s vergelijkt.

Stap 2: inkoopstrategieën. Met een Monte-Carlo-simulatie worden scenario’s gegenereerd voor de ontwikkeling van de actuele aardgas- en elektriciteitsprijzen en vervolgens vertaald naar een selectie van de best passende inkoopstrategieën.

Stap 3: fundamentele analyse. Vooruitblik naar de komende 15 tot 20 jaar. Aan de hand van de risicoanalyse, het gewenste risicoprofiel, de marktverwachting en invulling van de overige voorwaarden wordt de beste inkoopstrategie voor u geselecteerd.

Meer informatie? Klik hier!