SDE+ SUBSIDIE 2020

De aanvraag voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie, loopt van 17 maart tot 2 april. Het budget voor deze voorjaarsronde is € 2 miljard. Gaat u hernieuwbare energie produceren? Bijvoorbeeld met PV panelen? Wilt u hulp bij de subsidie aanvraag? Hellemans helpt u graag en kan voor u de aanvraag in het e-loket verzorgen.

Uitbreiding met SDE++
Naast de SDE+ subsidie komt een nieuwe regeling de SDE++. De verbreding van de huidige regeling naar de nieuwe SDE++ wordt een gewichtig instrument van de CO2-reductie. Een belangrijk ander uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO₂-emissies. De Carbon, Capture & Storage (CCS). CCS is de afvang en opslag van CO₂ en kent verschillende mogelijke toepassingen in de industrie.

Publicatie RVO
Het doel van de technologische rangschikking is om concurrentie te realiseren tussen technieken. Het openstellingsbudget van de SDE++ in het najaar van 2020 bedraagt € 5 miljard en wordt in 4 fases opengesteld. De SDE++ 2020 staat open van 29 september tot 22 oktober. De publicatie wijzigingsbesluit SDE volgt naar verwachting in april. De onderliggende regelgeving voor de openstelling van de SDE++ wordt uiterlijk in het voorjaar verwacht. Voor info zie: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/sde-opent-29-september-2020